GIÁ SÀN GỖ

 BÁO GIÁ SÀN GỖ 2020

Giá sàn gỗ Malaysia

 
STT Thương hiệu Mã hoặc kích thước Giá bán
1 Urban Urban 8mm 230.000đ/m2
Urban 12mm 395.000đ/m2
2 Janmi Janmi 8mm 280.000đ/m2
Janmi 12mm bản to 390.000đ/m2
Janmi 12mm bản nhỏ 460.000đ/m2
3 Robina Robina 8mm 270.000đ/m2
Robina 12mm bản to 380.000đ/m2
Robina 12mm bản nhỏ 450.000đ/m2
 
 

Giá sàn gỗ Châu Âu

 
STT Thương hiệu Mã hoặc kích thước Giá bán
1 AGT AGT 8mm 350.000đ/m2
AGT 10mm 445.000đ/m2
AGT 12mm 525.000đ/m2
2 Egger Egger 355.000đ/m2
3 Hornitex Hornitex 8mm 235.000đ/m2
Hornitex 10mm 315.000đ/m2
Hornitex 12mm 425.000đ/m2
 
 

Giá sàn gỗ sản xuất tại Việt Nam

 
STT Thương hiệu Mã hoặc kích thước Giá bán
1 Pago Pago 801*125*12mm mã M 175.000đ/m2
Pago 812*129*12mm 195.000đ/m2
2 Redsun Redsun 1215*197*8mm 130.000đ/m2
3 Newsky Newsky Cốt trắng mã D loại 8mm 155.000đ/m2
Newsky Cốt trắng mã EA loại 12mm 205.000đ/m2
Newsky Cốt trắng mã K loại 12mm 225.000đ/m2
Newsky Cốt xanh mã S loại 12mm 255.000đ/m2
Newsky Cốt xanh mã U loại 12mm 290.000đ/m2
4 Kando Kando Mã KD 8mm 215.000đ/m2
Kando Mã KD 12mm 275.000đ/m2
5 Vinasan Vinasan cốt trắng 12mm 215.000đ/m2
Vinasan cốt xanh 12mm 275.000đ/m2
6 Winson Winson Loại 8mm 140.000đ/m2
Winson Loại 12mm 185.000đ/m2
7 Morser Morser Cốt xanh MC 8mm 205.000đ/m2
Morser Cốt trắng MF 12mm 275.000đ/m2
Morser Cốt xanh MS 12mm 305.000đ/m2
Morser Vân xương cá 8mm 320.000đ/m2
8 Charm wood Charm wood KT 1223*129*12mm 355.000đ/m2
9 Jawa Jawa 1205*141*8mm 175.000đ/m2
Jawa 1205*121*12mm 275.000đ/m2
10 Janhome Janhome Cốt xanh 12*114*1221mm 285.000đ/m2
Janhome Xương cá 12*94*604mm 395.000đ/m2
11 Florton Florton bản bé 8mm 145.000đ/m2
Florton bản bé 12mm 185.000đ/m2
12 Kendax Kendax 12mm 235.000đ/m2
 
 

Giá sàn gỗ Thái Lan

 
STT Thương hiệu Mã hoặc kích thước Giá bán
1 ThaiEver ThaiEver 8mm 195.000đ/m2
ThaiEver 12mm 265.000đ/m2
2 ThaiXin ThaiXin 8mm 195.000đ/m2
ThaiXin 12mm 265.000đ/m2
3 ThaiStar ThaiStar 8mm 200.000đ/m2
ThaiStar 12mm 275.000đ/m2
 
 

GIÁ SÀN NHỰA

 
STT Thương hiệu Mã hoặc kích thước Giá bán
1 Fandiyake Fandiyake 175.000đ/m2
2 TD TD 135.000đ/m2
 
HOTLINE : 0948 008 306
Tư vấn và xem mẫu tại nhà miễn phí
Báo giá 0862 652 885 Z Tư Vấn Zalo